01626 Icon Polar White 75-3/8" x 11-1/4" Fender Skirt