40950 Thetford 18 Gallon SmartTote2 LX 4-Wheel Portable Waste Tank