Dicor 551LSW Non-Sag Lap Sealant - White - 10.3 Oz