BX2326 Blue Ox Baseplate 2007-2008 Entourage, 2006-2010 Kia Sedona