38141 Thetford Tecma Toilet 12 Volt CEME Solenoid Valve