BM50PW SmartPlug Systems Non-Metallic White 50 Amp Power Cord Plug End